Previous post John Mempi tentang TNI dan Syarikat Islam
Next post VIDEO: Sarekat Islam Emrbrio Pergerakan Nasional (2)